ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”, КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ”
КАТЕДРА „МЕТОДИКА НА ЕЗИКОВОТО И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ

И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 2 декември 2023 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе Седмият международен симпозиум „ОБРАЗОВАНИЕ ’21“,
който се организира в партньорство с Фондация „Проф. Румяна Кушева“ – София. Водеща тема на срещата тази година е „Образованието – диалог на поколенията“.
Целта на международния форум е да се поставят на фокус актуални проблеми, свързани с традициите и предизвикателствата пред
съвременното образование, с пространствата за диалог и с пресечните зони на взаимодействие между теми, стратегии и професионално сътрудничество, с различни аспекти на културното наследство и на неговата социализация, както и с активното европейско гражданство през призмата на личните истории и на диалога между поколенията. Предвидените дискусии ще задълбочат и допълнят отговорите по проблемите, предложени от участващите научни работници и музейни специалисти, преподавателите в средни училища и университети, образователните експерти и организациите, свързани с образователни
услуги у нас и в чужбина.

Мислен като място за среща на професионалисти от различни области на научното познание, Международният симпозиум
„Образование ’21“ отваря пространството за диалог и споделяне на добри практики, свързани с традициите в науката, образованието и културата, и предлага иновативни идеи, кореспондиращи с новите реалности на 21. век

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Open Space:

 • Комуникативни пространства
 • Наследството и културното конструиране на локалността
 • Културно наследство и идентичност
 • (Авто)биографично разказване: Европа в спомени
 • Географското образование и устойчивото развитие – съвременни взаимодействия и дидактическо приложение

Рецепти за Промяна:

 • Компетенциите на 21. век – между теорията и педагогическата практика
 • Образователни стратегии
 • Учебни програми по география и икономика – модели и традиции, въпроси и проблеми
 • Истории за социална промяна в Европа: поколения в диалог

Лаборатория на Успеха:

 • Предизвикателства пред подготовката на бъдещите учители
 • Междупредметен диалог
 • Музеят и училището – диалог с продължения
 • Педагогика на наследството дидактически ракурси
 • Споделеност на опита – социализация на наследството и топография на паметта
 • Взаимодействието между учител и ученици в процеса на обучение –педагогически и дидактически измерения
 • Игровизацията в обучението по география и икономика  възможности, перспективи и предизвикателства

 

Провеждането на научния форум допуска присъствена и дистанционна форма на участие.

Работни езици: български, английски и руски.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 • Участниците в научния форум се регистрират оnline в сайта на симпозиума (https://history-eduvt.com) или изпращат до 22 ноември 2023 година заявка по email на адрес:

– за история и педагогика – на edu21vt@gmail.com

– за география – на edu21geo@mail.bg

 • Всеки участник в конференцията има право на участие само с един доклад (в съавторство или самостоятелно).
 • Представените текстове ще бъдат отпечатани в сборник с доклади, издаден от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ – след процедура по подбор и двойно рецензиране.
 • Не се изисква регистрационна такса.
 • Подробна информация за условията и сроковете за участие – в сайта на симпозиума на адрес: https://history-eduvt.com
 • Разходите (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на участниците.

За уточнения или възникнали въпроси се обръщайте към:

– гл. ас. д-р Тамара Драганова (edu21geo@mail.bg)

– докторант Пролетка Петрова (edu21vt@gmail.com)

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.