Електронна регистрация

[contact-form subject=“[Международен симпозиум „Образование %26#039;21““][contact-field label=“Име и фамилия на автора/ авторите:“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Електронен адрес“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Телефон за контакт:“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Населено място:“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Институция:“ type=“text“][contact-field label=“Длъжност:“ type=“text“][contact-field label=“Тематично направление на разработката :“ type=“checkbox-multiple“ options=“2030: Съвременното образование – между реформата и практиката,Мисия „Учител“: между университетската аудитория и класната стая,Рецепти за Промяна: как преподаваме компетенциите на 21. век в класната стая,Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище,РеСтарт: Музеи и Училище,Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности в обучението,Методи за формиране на критическо мислене,Съвременни методи и технологии на обучение,Гражданското образование – иновации и преподаване в условията на новия държавен образователен стандарт,Интерактивна образователна среда,Съвременни методи и технологии на обучение,Иновационни стратегии в българското образование,Диагностични аспекти в педагогическия процес“][contact-field label=“Работно заглавие“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Резюме на български (английски, руски) език (до 10 реда)“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Използване на мултимедия за представянето“ type=“checkbox“][contact-field label=“Резервация на хотел“ type=“checkbox“][/contact-form]

Регистрация по имейл

За да се регистрирате чрез имейл, попълнете формуляра за заявка и го изпратете на посочения адрес: edu21vt@gmail.com

Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.