ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ”
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”

ПРОГРАМА

Велико Търново, 18 ноември  2022 г.

18 НОЕМВРИ 2022 г.                                                                    ЗАЛА на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Линк за виртуална аудитория в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7aebe4c75c8846b7b641d6037a39c922%40thread.tacv2/1668509735805?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%2278a8cff5-ecd4-4408-ad83-188ad1c8df11%22%7d

09:00 09:30          Регистрация на участниците в Международния симпозиум

(присъствено и онлайн)

09:30 – 09:45

 

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ШЕСТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ОБРАЗОВАНИЕ ‘21

Приветствия към участниците

Модератор: проф. дн Стела Дерменджиева

09:45 – 10:00

 

Представяне на сборника с доклади от Петия международен симпозиум, проведен през м. ноември 2021 г. – доц. д-р Виолета Стойчева
ПАНЕЛ I.       НАСЛЕДСТВОТО И КУЛТУРНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА ЛОКАЛНОСТТА
Модератор: доц. д-р Виолета Стойчева
10:00 – 10:15проф. дн Стела Дерменджиева, гл. ас. д-р Тамара Драганова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Дигиталните компетентности в обучението по география и икономика като отражение на образователни политики

10:15 – 10:30проф. д-р Евгений Вяземский (МПГУ, Россия), проф. д-р Ольга Стрелова (Хабаровский краевой институт развития образования, Россия)

Тенденции исторического образования в школах и педагогических университетах в России (начало 2020-х гг.)

10:30 – 10:45Besnik Emini (Institute of Spiritual Cultural Heritage of the Albanians, Skopje, Republic of North Macedonia)

The distant is near, the near is far

10:45 – 11:00Стилияна Черкезова (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Интердисциплинарният подход и уменията за учене

11:00 – 11:15доц. д-р Виолета Стойчева, ас. Мария Желязкова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ДИПКУ при Тракийски университет)

Историята „оживява“: дидактически идеи за прилагане на STEAM подход в 5. клас

11:15 – 11:30ас. Кристиана Коджабашева (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Мястото на културната компетентност по български език в учебната документация за прогимназиален етап

11:30 – 11:45ДИСКУСИЯ
11:45 – 12:00КАФЕ ПАУЗА
ПАНЕЛ II.   НАСЛЕДСТВОТО И КУЛТУРНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА ЛОКАЛНОСТТА
Модератор: доц. д-р Юлия Симеонова
12:00 – 12:15

 

гл. ас. д-р Ваня Иванова (ИЕФЕМ – БАН, София)

(Авто)биографично разказване и европейска идентичност

12:15 – 12:30доц. д-р Лора Дончева, доц. д-р Анка Игнатова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Местността Боруна в културно-историческото пространство на град Велико Търново

12:30 – 12:45гл. ас. д-р Поля Йорданова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

„Разбиращото учене“ и партньорството между музеи и училища (споделен опит)

12:45 – 13:00Славенка Кутева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант)

Училищните музеи в Пловдив

13:00 – 13:15д-р Васка Белчовска-Неделчева (ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово)

Дидактически прочит на уроци по модул „Културно наследство и устойчиво развитие“ от учебен предмет „Зелена кариера и креативност“ в ПГСС „Никола Пушкаров“

13:15 – 13:30ДИСКУСИЯ
13:30 – 14:00ПОЧИВКА
ПАНЕЛ III.       КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ – СПОДЕЛЕНОСТ НА ОПИТА                                                                                              
Модератор: гл. ас. д-р Тамара Драганова
14:00 – 14:15доц. д-р Юлия Симеонова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Интерактивни работни листове като инструмент за развиване на компетенции

в часовете по история (V VII клас) в българските училища зад граница

14.15 – 14:30Лидия Стефанова (БУ „Никола Вапцаров“, Никозия, Република Кипър)

Предметът „география“ в училищата в Кипър

14:30 – 14:45Илиана Илиева-Дъбова (БНУ„Св. Седмочисленици“, Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, Барселона, Испания)

Играта в обучението по география и икономика в българските училища в чужбина

14:45 – 15:00Милена Палюховска (Училище „Дора Габе“, Варшава, Полша)

Изграждането на българската национална идентичност в чужбина

15:00 – 15:15Анна Ненова (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Когато майчиният език е втори по компетентност (социолингвистичната визитка на един български тийнейджър във Великобритания)

15:15 – 15:30Пролетка Петрова (ОУ „Петко Рачев Славейков“, Варна)

Киното в училище – мост между минало и настояще, между европейското и българското образование

15:30 – 15:45Тюляй Адемова (СУ ,,Христо Ботев“, Никопол)

Планетата Земя – форма и размери

15:45– 16:00ДИСКУСИЯ
16:00ЗАКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СИМПОЗИУМ