Резюмета 2017

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново 24-25 ноември 2017 г. РЕЗЮМЕТА   доц. д-р Петя Събева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Изследването е насочено към оценка на различните формати на електронни образователни ресурси, които генерират вариативни образователни практики в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа, предпочетения от учителя стил на обучение. …
Continue reading Резюмета 2017

ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ   МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” ПРОГРАМА Велико Търново, 18 ноември  2022 г. 18 НОЕМВРИ 2022 г.                                                                    ЗАЛА на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ Линк за виртуална аудитория в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7aebe4c75c8846b7b641d6037a39c922%40thread.tacv2/1668509735805?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%2278a8cff5-ecd4-4408-ad83-188ad1c8df11%22%7d 09:00 – 09:30          …
Continue reading

Организационен комитет: проф. дн Атанас Дерменджиев проф. дн Антония Кръстева проф. дн Мариана Гърмидолова проф. д-р Стела Дерменджиева проф. д-р Даринка Гълъбова проф. д-р Даниела Йорданова доц. д-р Лора Дончева доц. д-р Виолета Стойчева доц. д-р Петя Събева доц. д-р Анка Игнатова доц. д-р Марияна Николова доц. д-р Димка Димитрова гл. ас. д-р Юлия Симеонова …
Continue reading

Разпространение 2017 1. Вестник Труд – https://trud.bg/ 2. Общинско радио Велико Търново – http://radiovelikotarnovo.com/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE/ 3. Информационна агенция Times.bg – http://times.bg/news/view/37495/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BC 4. Съюз на българите в Кипър – http://bguc.org/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%83%D0%BC–%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/ 5. BGNEWS – https://bgnews.online/novini/obrazovanieto-na-badeshteto-diskutiraha-vav-vtu-prepodavateli-ot-kipar-ukrayna-i-rusiya_465253.html 6. Новини 24/7 – https://novini247.com/novini/v-istoricheskiya-fakultet-na-vtu-8222-sv-sv-kiril-i-metodiy-8220-se-provede_465253.html 7. VELIKOTARNOVOUTRE.bg – http://www.velikotarnovo.utre.bg/2017/11/28/465598-obrazovanieto_na_budeshteto_diskutiraha_vuv_vtu 8. Евроком Царевец – http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2834

Електронна регистрация [contact-form subject=“[Международен симпозиум „Образование %26#039;21““][contact-field label=“Име и фамилия на автора/ авторите:“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Електронен адрес“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Телефон за контакт:“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Населено място:“ type=“text“ required=“1″][contact-field label=“Институция:“ type=“text“][contact-field label=“Длъжност:“ type=“text“][contact-field label=“Тематично направление на разработката :“ type=“checkbox-multiple“ options=“2030: Съвременното образование – между реформата и практиката,Мисия „Учител“: между университетската аудитория и класната стая,Рецепти за Промяна: …
Continue reading