ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”, КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ   ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 18 ноември 2022 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе Шестият международен …
Continue reading