ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”, КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ” КАТЕДРА „МЕТОДИКА НА ЕЗИКОВОТО И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ”   ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 2 декември 2023 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе Седмият международен …
Continue reading