ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ Материалите от международния симпозиум ще бъдат публикувани в сборник, издаден от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ през първото полугодие на 2022 година. Всеки участник може да участва само с един материал, разработен самостоятелно или в съавторство. Допускане на предложените текстове за публикация ще бъде осъществено след предварителна селекция от членовете …
Continue reading