СРОКОВЕ Регистрация Попълване на заявка за участие в международния симпозиум: до 22.11.2023 г. Материали за международния симпозиум Изпращане на пълния текст на доклада – 15.03.2024 г. Програма Предварителна програма на събитието ще бъде публикувана на 27.11.2023 г. За коригиране на допуснати грешки/ пропуски, моля, изпратете имейл на edu21vt@gmail.com Всички искания за промени /корекции следва да бъдат …
Continue reading