Резюмета 2022

ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21“ Велико Търново, 18 ноември 2021 г. РЕЗЮМЕТА   проф. д. н. Стела Дерменджиева, гл. ас. д-р Тамара Драганова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Дигиталните компетентности в обучението по география и икономика като отражение на образователни политики Статията изследва дигиталните компетентности в обучението по география и икономика – общообразователна подготовка …
Continue reading Резюмета 2022

Резюмета 2020

ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ’21“ 13 ноември 2020 – Велико Търново РЕЗЮМЕТА   ПАНЕЛ „ДА БЪДЕШ УЧИТЕЛ ПРЕЗ 21 ВЕК – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА“ 1. доц. д-р Петя Събева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Предсказуеми успехи в класната стая, или защо ефективните учители имат много малко проблеми 2. проф. д-р Олга Стрелова (Хабаровски регионален институт за …
Continue reading Резюмета 2020

Резюмета 2019

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново, 24 ноември 2019 г. РЕЗЮМЕТА   ПЛЕНАРНА СЕСИЯ доц. д-р Виолета Стойчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) ПРОСТРАНСТВО ЗА ДИАЛОГ (ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА „ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК”)       2. доц. д-р Лора Дончева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) ПО ВЪПРОСА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЯТА …
Continue reading Резюмета 2019

Резюмета 2018

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ’ 21” Велико Търново, 30 ноември – 1 декември, 2018 РЕЗЮМЕТА   ПАНЕЛ: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕ проф. д-р Радослав Радев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Проблемът за настроението и обратната рефлексия при четене на художествен текст В статията се осмисля пародията като жанр, който е свързан с обратната рефлексия …
Continue reading Резюмета 2018

Резюмета 2017

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново 24-25 ноември 2017 г. РЕЗЮМЕТА   доц. д-р Петя Събева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Изследването е насочено към оценка на различните формати на електронни образователни ресурси, които генерират вариативни образователни практики в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа, предпочетения от учителя стил на обучение. …
Continue reading Резюмета 2017