ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ”
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”

ПРОГРАМА

Велико Търново, 18 ноември  2022 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”

ПРОГРАМА

Велико Търново, 18 ноември  2022 г.

18 НОЕМВРИ 2022 г.                                                                    ЗАЛА на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Линк за виртуална аудитория в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7aebe4c75c8846b7b641d6037a39c922%40thread.tacv2/1668509735805?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%2278a8cff5-ecd4-4408-ad83-188ad1c8df11%22%7d

09:00 09:30          Регистрация на участниците в Международния симпозиум

(присъствено и онлайн)

09:30 – 09:45

 

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ШЕСТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ОБРАЗОВАНИЕ ‘21

Приветствия към участниците

Модератор: проф. дн Стела Дерменджиева

09:45 – 10:00

 

Представяне на сборника с доклади от Петия международен симпозиум, проведен през м. ноември 2021 г. – доц. д-р Виолета Стойчева
ПАНЕЛ I.       НАСЛЕДСТВОТО И КУЛТУРНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА ЛОКАЛНОСТТА
Модератор: доц. д-р Виолета Стойчева
10:00 – 10:15проф. дн Стела Дерменджиева, гл. ас. д-р Тамара Драганова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Дигиталните компетентности в обучението по география и икономика като отражение на образователни политики

10:15 – 10:30проф. д-р Евгений Вяземский (МПГУ, Россия), проф. д-р Ольга Стрелова (Хабаровский краевой институт развития образования, Россия)

Тенденции исторического образования в школах и педагогических университетах в России (начало 2020-х гг.)

10:30 – 10:45Besnik Emini (Institute of Spiritual Cultural Heritage of the Albanians, Skopje, Republic of North Macedonia)

The distant is near, the near is far

10:45 – 11:00Стилияна Черкезова (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Интердисциплинарният подход и уменията за учене

11:00 – 11:15доц. д-р Виолета Стойчева, ас. Мария Желязкова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ДИПКУ при Тракийски университет)

Историята „оживява“: дидактически идеи за прилагане на STEAM подход в 5. клас

11:15 – 11:30ас. Кристиана Коджабашева (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Мястото на културната компетентност по български език в учебната документация за прогимназиален етап

11:30 – 11:45ДИСКУСИЯ
11:45 – 12:00КАФЕ ПАУЗА
ПАНЕЛ II.   НАСЛЕДСТВОТО И КУЛТУРНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА ЛОКАЛНОСТТА
Модератор: доц. д-р Юлия Симеонова
12:00 – 12:15

 

гл. ас. д-р Ваня Иванова (ИЕФЕМ – БАН, София)

(Авто)биографично разказване и европейска идентичност

12:15 – 12:30доц. д-р Лора Дончева, доц. д-р Анка Игнатова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Местността Боруна в културно-историческото пространство на град Велико Търново

12:30 – 12:45гл. ас. д-р Поля Йорданова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

„Разбиращото учене“ и партньорството между музеи и училища (споделен опит)

12:45 – 13:00Славенка Кутева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант)

Училищните музеи в Пловдив

13:00 – 13:15д-р Васка Белчовска-Неделчева (ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово)

Дидактически прочит на уроци по модул „Културно наследство и устойчиво развитие“ от учебен предмет „Зелена кариера и креативност“ в ПГСС „Никола Пушкаров“

13:15 – 13:30ДИСКУСИЯ
13:30 – 14:00ПОЧИВКА
ПАНЕЛ III.       КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ – СПОДЕЛЕНОСТ НА ОПИТА                                                                                              
Модератор: гл. ас. д-р Тамара Драганова
14:00 – 14:15доц. д-р Юлия Симеонова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Интерактивни работни листове като инструмент за развиване на компетенции

в часовете по история (V VII клас) в българските училища зад граница

14.15 – 14:30Лидия Стефанова (БУ „Никола Вапцаров“, Никозия, Република Кипър)

Предметът „география“ в училищата в Кипър

14:30 – 14:45Илиана Илиева-Дъбова (БНУ„Св. Седмочисленици“, Тарагона – Реус, БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, Барселона, Испания)

Играта в обучението по география и икономика в българските училища в чужбина

14:45 – 15:00Милена Палюховска (Училище „Дора Габе“, Варшава, Полша)

Изграждането на българската национална идентичност в чужбина

15:00 – 15:15Анна Ненова (докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Когато майчиният език е втори по компетентност (социолингвистичната визитка на един български тийнейджър във Великобритания)

15:15 – 15:30Пролетка Петрова (ОУ „Петко Рачев Славейков“, Варна)

Киното в училище – мост между минало и настояще, между европейското и българското образование

15:30 – 15:45Тюляй Адемова (СУ ,,Христо Ботев“, Никопол)

Планетата Земя – форма и размери

15:45– 16:00ДИСКУСИЯ
16:00ЗАКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СИМПОЗИУМ