Катедра “Нова и най-нова история на България” Катедра “География” Ателие “История и памет” Издателство “Парадигма”