ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА „НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ” ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” ПРОГРАМА Велико Търново, 18 ноември  2022 г. МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” ПРОГРАМА Велико Търново, 18 ноември  2022 г. 18 НОЕМВРИ 2022 г.                                                                    ЗАЛА на АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪВЕТ Линк …
Continue reading