Условия за участие 

Желаещите да участват в симпозиума попълват приложения електронен формуляр или изпращат заявка по имейл на посочения адрес. Авторите на доклади прилагат и резюме на български, английски език и руски език. След получаване на заявките, Организационният комитет извършва селекция на докладите за представяне. Авторите на изпратените материали ще бъдат уведомени за резултатите в посочения срок.

Форми на участие в симпозиума

• Устно представяне на експозе в рамките на 15 минути
• Неприсъствено участие: Този, който не може да пристигне персонално във Велико Търново, има възможност да се регистрира и да изпрати текста на доклада си в указаните срокове, като заплати и посочената такса за правоучастие. ВАЖНО! Поради извънредната епидемична обстановка през настоящата година дистанционната форма е приложима за всички участници. 
• Слушатели: всички, които се интересуват от проблемите на научния форум.

Финансови условия за участие в симпозиума — ВАЖНО! Не се придвижда такса за участие в научния форум през 2020 година.

Всички участници в симпозиума заплащат такса правоучастие.

  • За български участници – 20 лева
  • За чуждестранни участници – 20 euro

Таксата се приема чрез банков превод до 20.11.2019 г. или на място по време на регистрацията на участниците

сметка в лева:
Първа инвестиционна банка
Име на получателя: Фондация «Професор Румяна Кушева»
IBAN: BG41FINV91501216837131
Банков код: FINVBGSF

Таксата за симпозиума включва програма на събитието, материали (бадж, химикал, листи, папка), сборник (на хартиен носител и в електронен формат (PDF).

Всички разходи, свързани с участието в симпозиума (пътни, дневни, нощувки), са за сметка на участниците във форума или изпращащата организация.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.