СРОКОВЕ

Регистрация

Попълване на заявка за участие в международния симпозиум: до 10.11.2022 г.

Материали за международния симпозиум
Изпращане на пълния текст на доклада — 20.12.2021 г.

Програма

Предварителна програма на събитието ще бъде публикувана на 15.11.2021 г.

За коригиране на допуснати грешки/ пропуски, моля, изпратете имейл на edu21vt@gmail.com

Всички искания за промени /корекции следва да бъдат получени до 15.11.2021 г., когато ще приключи окончателната подготовка на програмата на международния симпозиум.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.