Организационен комитет:

проф. дн Атанас Дерменджиев
проф. дн Антония Кръстева
проф. дн Мариана Гърмидолова
проф. д-р Стела Дерменджиева
проф. д-р Даринка Гълъбова
проф. д-р Даниела Йорданова
доц. д-р Лора Дончева
доц. д-р Виолета Стойчева
доц. д-р Петя Събева
доц. д-р Анка Игнатова
доц. д-р Марияна Николова
доц. д-р Димка Димитрова
гл. ас. д-р Юлия Симеонова
гл. ас. д-р Тамара Драганова
д-р Боянка Димитрова
Славенка Кутева – докторант
Драгомир Дачев – докторант
Пенка Попова – докторант

Технически сътрудници:

ас. Мария Желязкова

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.