Резюмета 2021

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново 19-20 ноември 2021 г. РЕЗЮМЕ   доц. д-р Виолета Стойчева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Педагогиката на наследството и предизвикателствата на дигиталната епоха Представеният текст проблематизира взаимовръзката между дигиталната трансформация на училищното образование и възможностите за дигитално учене чрез наследство. Като ключов репер в педагогиката на наследството е …
Читать далее Резюмета 2021

Резюмета 2016

Международна научна конференция „Историческото образование и предизвикателствата през ХХІ в.“ Велико Търново, 18–19 ноември 2016 г. РЕЗЮМЕТА   ВИЗИЯ 2030: ИСТОРИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ „НИЕ“ И „ТЕ“ Виолета Стойчева Предложеният текст тематизира конкретни проблеми на историческото образование в контекста на международния дневен ред „Образование 2030“. За целта са направени паралели между механизмите за подкрепа на национално …
Читать далее Резюмета 2016

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21” Велико Търново 24-25 ноември 2017 г. РЕЗЮМЕ   доц. д-р Петя Събева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) Изследването е насочено към оценка на различните формати на електронни образователни ресурси, които генерират вариативни образователни практики в зависимост от поставените цели, спецификата на микроучилищната среда, административната подкрепа, предпочетения от учителя стил на …
Читать далее